Joveaal is een samenwerking van meerdere specialismen voor advies en daadkracht

Veel klanten hebben behoeften aan antwoorden op vragen als:

  • Is deze business case een verstandige?
  • Sluiten onze verzekeringspolissen nog aan op ons bedrijf?
  • Welk risico lopen we als onderneming in het buitenland?
  • Ik vermoed fraude, wat nu?

Over Joveaal

In 2005 is Joveaal ontstaan vanuit een situatie dat de oprichter als Financieel Directeur bij een grote ISP (Internet Service Provider) was weggegaan door de internationale expansie van de toenmalige werkgever. Doordat Nederland de thuishaven voor het gezin moest blijven, werd besloten om een bedrijf op te starten waarin de vergaarde kennis van de afgelopen jaren door meerdere opdrachtgevers kon worden aangeboden. Nu bijna ruim een decennium later blijkt dat dit een goede stap was en veel opdrachtgevers zijn verrijkt met kennis, inzichten en stabiliteit doordat altijd een beroep op Joveaal kan worden gedaan.

Het bleek een schot in de roos, door het samenkomen van vraag en aanbod op het gebied van organisatorische vraagstukken, zijn inmiddels tientallen opdrachtgevers tevreden en maken vrij regelmatig nogmaals gebruik van de overzichtelijke en ruime diensten van Joveaal.

Het doel van Joveaal is om bedrijven in staat te stellen om ‘the next level’ te bereiken.

Wil je meer weten?

Contact
R

Beluisterend & Communicatief

Pikt belangrijke boodschappen op uit (non) verbale communicatie. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners en is empathisch. Is een overtuigende debater en onderhandelaar. Gaat in op reacties en vraagt waar nodig door. Hierdoor in staat om business cases op te stellen en scenario’s te ontwikkelen door te vertalen naar business.
R

Organisatiesensitief

Is zich bewust van de relaties en verhoudingen binnen de organisatie en doorziet deze. Houdt bij acties rekening met de gevolgen voor de organisatie en/of de organisatie van de klant. Is de positief-kritische advocaat van de duivel.
R

Resultaatgericht & Proactief

Herkent belangrijke informatie en signaleert problemen. Ontrafelt een probleem systematisch en legt verbanden tussen de verschillende delen. Ziet snel de mogelijke oorzaken van het probleem. Ziet de grote verbanden dat leidt tot een resultaat. Hierdoor een sterke strateeg.
R

Betrouwbaar & Onafhankelijk

Handhaaft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en brengt kernwaarden over aan stakeholders die met de functie en/of de organisatie te maken hebben.
R

Meedenkend & Overtuigend

Overtuigt anderen van een bepaald standpunt. Creëert draagvlak voor plannen en ideeën. Gebruikt deskundigheid en kennis om een resultaat te bereiken. Neemt verantwoordelijkheid en weet op juiste momenten te schakelen met collega’s om vervolgens bij eventueel tegenstrijdige belangen weloverwogen een besluit te nemen.
R

Samenwerkend & Verbindend

Ondersteunt groepsvorming en brengt samenwerkingsverbanden tot stand of handhaaft om een beoogd gezamenlijk doel te bereiken. Ook bij onderwerpen die niet van direct persoonlijk belang zijn. Is in staat om een effectief en stevig netwerk op en uit te bouwen en versterkt de samenwerkingscultuur.

Jos Vermaas

De persoon achter Joveaal

Wat is de drijfveer van Joveaal?

De drijfveer van Joveaal is dat er altijd positieve energie moet zijn of ontstaan om opdrachten en uitdagingen aan te gaan. Door het aanstekende enthousiasme worden altijd positieve resultaten gerealiseerd. Door de charmante aanpak omdat zowel opdrachtgever als Joveaal veel kennis heeft, moet door aansturing van Joveaal op de taakopdracht, synergie worden gecreëerd om het lerende effect voor zich te laten werken. Het gaat namelijk niet altijd om de ‘mooie’ plannen. Sterker nog het gaat om de executiekracht ervan en dat mensen en bedrijven gaan inzien hoe de mazen lopen. Joveaal snapt dit als geen ander en bovenal moet het zo zijn dat mensen binnen een organisatie juist het verschil maken. Deze sleutelposities zullen dus moeten snappen dat zij juist de organisatie dragen.

Een mooiere pluim bestaat niet bij een opdracht van welke omvang of expertise dan ook, dat mensen niet weten dat de geleverde diensten van Joveaal, extern afkomstig is. Dat je op rustieke en natuurlijke wijze informatie en kennis overbrengt zonder te veel druk te leggen op de te halen tijdspanne én bij het naderen van het einde van deze opdracht de mensen verbaasd zijn dat je extern bent: dat is het ultieme gevoel van wederzijds acceptatie van elkaar en geeft veel energie om dit door te zetten.

Hoe lang doe je dit al?

Zoals vermeld is 2005 Joveaal opgestart, echter de draaiende motor van de organisatie die veel expertisen bij elkaar brengt tot hetgeen Joveaal is wat het nu is, is de oprichter. Jos Vermaas (1972) is de kracht achter Joveaal sinds jaar en dag en combineert behoeften van opdrachtgevers en excellerende eigenschappen van gelieerde bedrijven aan elkaar om hiermee doelstellingen te bereiken. Doordat Vermaas al sinds 1992 bij diverse accountantskantoren (Big 4) heeft gewerkt en hierna in uiteenlopende rollen veel ervaring heeft opgedaan in diverse branches en bij het MKB en multinationals, kun je spreken dat uit dit netwerk altijd een goede combinatie wordt behaald om allerlei soorten vraagstukken te ontrafelen en aan wensen te voldoen.

Over Jos Vermaas

Jos Vermaas is een zware down to earth financieel en bedrijfseconoom (Drs., MBA, RC) met ruime directie en senior managementervaring binnen internationale organisaties. Heeft veel ervaring met aansturen van kleine, middelgrote en grote afdelingen en grote projecten met veel organisatie impact. Door zijn onmiskenbare mensenkennis en ondernemende aanpak delegeren zijn opdracht- en werkgevers veel verantwoordelijkheden in de vorm van strategische plannen of reorganisaties aan hem toe. Ook is hij vaak resultaatverantwoordelijk geweest voor business units en bedrijven voor de operationele en financiële performances. Door zijn analytische en brede algemene ontwikkeling, aangevuld met de noodzakelijke instrumenten die hij als Register-Controller en MBA in de Food & Finance branche heeft opgedaan, is hij als geen ander in staat om op meerdere niveaus verbindingen te leggen. Enerzijds tussen strategisch plan en de tactiek om de operatie daar te laten komen en anderzijds om de juiste mensen de juiste prioriteiten te laten inzien en te laten uitvoeren. Verder is hij zeer drukresistent en snapt hij de politiekgevoeligheden.

Jos heeft een zeer goed gevoel voor menselijke verhoudingen en is in staat door alle lagen van de organisaties heen op vlotte, concrete en overtuigende wijze te communiceren en contacten te leggen. Uiteraard kritisch, assertief en tactvol en een uitstekend oog voor details zonder de grote lijnen uit het oog te verliezen. Zeer ervaren op gebied van Projectmanagement, Fusies en Overnames, maar ook zaken als Verkoop en Inkoop hebben veelvuldig zijn takenpakket gekenmerkt. Daarnaast mag het geen verrassing zijn dat zijn werk op het gebied van Finance, ICT en rapportages opstellen van zeer hoge kwaliteit is om hiermee het management te ondersteunen. Vertrouwen en ethiek, maar ook humor zijn voor Jos zeer belangrijke factoren.

Door het hebben van een groot netwerk van specialisten wordt het hebben van een relatie met Joveaal ondernemen veel interessanter doordat focus op eigen specialisatie kan worden gelegd, zonder dat er sprake is van inhuur van een (te) duur advies- of accountantskantoor. Joveaal heeft alle specialisaties in huis en is hiermee een doorn in het oog van de reeds bestaande organisaties die hetzelfde beweren.

De verbinding met een breed netwerk aan experts

Bekijk