Vesteda (Property Management)

Advies geven aan directie over de reorganisatie en deze reorganisatie ook uitgevoerd. Afdeling P&C opgezet, ontwikkeld en vorm gegeven en input geleverd om jaarplan, begroting en jaarrekening op te stellen. Verder Managementrapportage opgesteld o.b.v. strategie en wensen directie. Ook afdeling Datakwaliteit (audit) in organisatie ingelijfd en veel auditplannen uitgevoerd in samenspraak met directie. Uiteindelijk veel mensen aangenomen om de afdeling P&C en Audit kwaliteit uit te laten stralen door mensen goed op te leiden. Verder heeft de Vesteda groep veel strategische vraagstukken en door de vertrekkend CFO hiervoor beoordelaar geweest van beleid, samenhang der projecten, programma’s en variaties van de verschillende portfolio’s en de herfinanciering. Hiervoor ook veel tijd besteed aan de bestuurlijke verhoudingen binnen de branche en daarmee ook beleidsnotities opgesteld. Daarnaast was de project control een grote verantwoordelijk, waar €430mln. mee gemoeid was. Hiervoor veel business cases en financiële analyses uitgevoerd. Aanspreekpunt van externe accountant en van RvC.

Overzicht Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten die Joveaal de laatste 20 jaar heeft uitgevoerd. Het filter verzorgt een inkijk op de gebieden Financieel, Bedrijfskundig en Risk. Maar hieronder kunt u ook branchegerelateerd filteren.

Wil je meer weten?

Contact