Menzis Zorgverzekeraar

Beide afdelingen Operations en Zorginkoop geëvalueerd en consensus bereikt bij Directie en management over zorg gerelateerde processen en kosten. Meerdere beleidsrapporten geschreven met zeer gedetailleerde aanbevelingen om managementperspectief te verbeteren op zorgkosten en om de strategische innovatie te bevorderen. Hiervoor processen kritisch beoordeeld en adviezen gegeven om op basis van cost drivers en nationale trends zorgkosten te prognosticeren. Audit Manager van formele  en materiële controle en Solvency-II. Verzorgen van maandelijkse bedrijfseconomische en financiële analyses, rapportages en forecast over alle directies heen.

Diverse projecten opgestart en afgerond rond specifieke zorgkantoor zaken: AW319 versus PRC, in control krijgen van de contracteerruimte 2012 (€ 3,9 mld.) en vastlegging van alle inkoopcontracten met zorgleveranciers. Hiervoor is een nieuw ERP-systeem geïmplementeerd na selectieprocedure.

Verder als Manager Care Finance veel tijd en energie besteed aan de beleidsmatige zaken en de financiële impact op strategie, beleid en wet- en regelgeving. Veel bijdrage geleverd aan projecten door veel adviezen te geven  op de beleidsnota’s en de procesgangen van de CARE, dit ook in voorbereiding op de eventuele exit naar gemeenten. Lid van project Solvency-II.

Overzicht Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten die Joveaal de laatste 20 jaar heeft uitgevoerd. Het filter verzorgt een inkijk op de gebieden Financieel, Bedrijfskundig en Risk. Maar hieronder kunt u ook branchegerelateerd filteren.

Wil je meer weten?

Contact