Icepay

Eindverantwoordelijk voor de afronding van het jaarverslag 2015. Hierna verantwoordelijk voor de volledige, juiste en tijdige oplevering van de DNB rapportage voor betaalinstellingen en de nieuwe KPI rapportage. Hiernaast verantwoordelijk voor opstart van aantal veranderprojecten, waaronder Shareholder een investment traject begeleid ten behoeve van nieuwe funding. Als Auditor vele assurance projecten gedaan om de volledigheid van omzet en kosten te doorgronden en aan te vullen. Als interim CFO verantwoordelijk voor de communicatie richting RvC, Aandeelhouders en andere stakeholders zoals DNB en financiers. Verder veel analyse uitgevoerd op database en juist- en volledigheid van verbanden, processen uitgevoerd. Ander belangrijk onderdeel was om strategie, beleid en operationele taken te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen, met als ondergrond de wet- en regelgeving van DNB. Hieraan gekoppeld was het meerjarenplan, het jaarplan (begroting) en de KPI rapportage en de product- en dienstanalyse met de beste contributiemarge. Bij deze producten hoorde ook het strategisch jaarplan goedgekeurd krijgen tijdens de RVC vergadering waarbij ook de grootaandeelhouders aanwezig waren. Leiding geven aan 10 medewerkers.

Overzicht Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten die Joveaal de laatste 20 jaar heeft uitgevoerd. Het filter verzorgt een inkijk op de gebieden Financieel, Bedrijfskundig en Risk. Maar hieronder kunt u ook branchegerelateerd filteren.

Wil je meer weten?

Contact