Generali Verzekeringsgroep

Opstellen van Meerjarenplan met Hoofddirectie Italië. Hierna deze strategie afstemmen op Nederlandse holding maatschappij en de verzekeringsbedrijven Schade, Leven en Beleggingen (Intercompany). Implementeren van SAS reporting tool door koppeling aan SAP.

Projectleider van GRIP(Generali Reporting Improvement Project), hiervoor IFRS-adoptie uitgevoerd voor de jaarrekeningen en DNB Staten (WFT) voor het leven- en schadebedrijf, de beleggingstak en holdingbedrijven,  plus hierbij ook processen ten behoeve van SOx ingekaderd. Hiernaast MT lid voor Asset Liability en Risk Management.

Overzicht Projecten

Hieronder vindt u een overzicht van alle projecten die Joveaal de laatste 20 jaar heeft uitgevoerd. Het filter verzorgt een inkijk op de gebieden Financieel, Bedrijfskundig en Risk. Maar hieronder kunt u ook branchegerelateerd filteren.

Wil je meer weten?

Contact